Ouders

Onderwijs en opvoeding liggen volgens ons in elkaars verlengde. Kinderen krijgen zelfvertrouwen, als thuis en op school hetzelfde van hen wordt verwacht. Daarom vinden wij het contact met ouders ook zo belangrijk. Samenwerken in het belang van het kind. 

Op de hoogte blijven

Als ouder maakt u het schoolleven van uw kind niet met eigen ogen mee, maar dankzij onze Parro-app en nieuwsbrief De Lispeltuut blijft u op de hoogte. Via foto’s en berichtjes krijgt u een uitgebreid beeld van alle schoolactiviteiten en het reilen en zeilen in de groep. En natuurlijk komt uw kind met enthousiaste verhalen thuis!

Contact met de leerkracht

Tijdens de oudergesprekken kunt u met de leerkracht praten over de vorderingen en het welbevinden van uw kind. En uiteraard kunt u altijd contact opnemen, als u tussentijds iets wilt bespreken. In groep 8 voeren we ouder/kindgesprekken.

Medezeggenschapsraad

Een school moet vaak belangrijke beslissingen nemen. De medezeggenschapsraad denkt mee, geeft advies of instemming en heeft dus ook invloed op die besluitvorming. De MR van de Schelp wordt gevormd door drie schoolpersoneelsleden en drie ouders. De verdeling tussen ouders en schoolpersoneel is altijd fifty-fifty. Door middel van verkiezingen wordt bepaald wie plaats neemt in de MR.

De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat de school het standpunt van de MR niet hoeft over te nemen – wel dat er serieus op gereageerd moet worden. Bij instemmingsrecht kan de school zonder instemming van de MR geen besluit nemen.
Maar wanneer is welk recht van toepassing?

Instemmingsrecht heeft de MR bij bijvoorbeeld onderwerpen als:
• verandering van onderwijskundige doelstellingen van de school
• vaststelling of wijziging van het schoolplan of jaarplan
• vaststelling of wijziging van het schoolreglement.

Adviesrecht heeft de MR bij bijvoorbeeld bij de volgende onderwerpen:
• wijziging van het lesrooster
• fusie met een andere school
• vakantieregelingen.

De MR op de Schelp is actief en betrokken en wordt serieus genomen door de directie. Ook  zit je goed bij de Schelp. Uw mening is daarbij van groot belang. Op die manier kunnen de ouders in de MR u goed vertegenwoordigen. U kunt daarom altijd contact met ons opnemen en een mail sturen naar: mr.deschelp@skowf.nl

Oudervereniging

OV

Bij de inschrijving van uw kind op onze school, bieden wij u de mogelijkheid om vrijwillig deel te nemen aan onze oudervereniging.

De oudervereniging ondersteunt de school bij het organiseren van leuke evenementen voor de kinderen, waaronder het sinterklaasfeest, de Kerstviering, schoolreis en kamp, het juffenfeest en Sint-maarten.

Het lidmaatschap van de oudervereniging omvat een jaarlijkse bijdrage. Momenteel bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage 40 euro per kind voor de groepen 1 t/m 7 en 130 euro per kind voor groep 8. Deze bijdrage komt volledig ten goede aan de activiteiten voor de kinderen. Het bedrag zal via een automatische incasso van uw bankrekening worden afgeschreven. Uiteraard begint uw bijdrage pas op het moment dat uw kind daadwerkelijk op school zit, en het lidmaatschap vervalt wanneer uw kind de school verlaat.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een van de onderstaande contactpersonen of via e-mail op Laura.klabbers@skowf.nl

Voorzitter:              Annette

Secretaris:            Laura

Penningmeester: Claudia

Virtuele tour