Brede ontwikkeling

Schaken, dansen, knutselen, programmeren en tuinieren. Wij dagen onze leerlingen graag op allerlei manieren uit. Wij zijn nieuwsgierig om samen te ontdekken waar de talenten van uw kind liggen?

Voordat u een verkeerd beeld krijgt van De Schelp: wij zijn echt een school. De basisvakken taal, spelling, rekenen en lezen zijn ontzettend belangrijk, vormen de basis en we besteden er met bewezen lesmethodes veel aandacht aan. Maar een kind heeft meer talenten dan alleen het leren voor de schoolse vakken…

 

Jezelf ontdekken

Wij geloven dan ook in een brede ontwikkeling van kinderen. Kinderen verdienen het om te ontdekken wat zij allemaal in hun mars hebben. Dat wij ze daarbij mogen helpen, maakt (basis)onderwijs zo ontzettend leuk. Althans, zo denken wij erover.

‘Schelp’s got talent’

Wij zijn trots op ons uitgebreide en gevarieerde lesaanbod. We hebben een grote schooltuin, geven muziekles, een oud-leerkracht verzorgt nog steeds Spaanse les voor groep 8 (!) en met carnaval laten we ons podiumtalent zien met ‘Schelp’s got talent’. Met ouders uiteraard op de eerste rij.

Schooltuin

Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook leren hoe iets groeit en bloeit. Dat wortels uit de grond komen en dat insecten een belangrijke rol hebben bij het ecologische systeem. Vanaf maart t/m juli werken de kinderen van groep 6, onder begeleiding van enthousiaste ouders, oma’s en opa’s en hun leerkracht, op woensdag in de schooltuin. Mocht het weer het niet toelaten dan krijgen ze theorie over de geplante bollen, knollen en plantjes. Bij droogte is er een strak schema wie en wanneer er water moet worden gegeven. De opbrengst is een welkome aanvulling op het menu thuis. Sla, radijsjes, worteltjes, spinazie en natuurlijk prachtige bloemen.

Digital leaders

Digital leaders basisschool De Schelp

Op De Schelp werken wij met digital leaders. Dit zijn kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Momenteel hebben wij 12 digital leaders. Al deze kinderen hebben een specialisme, bijvoorbeeld: green screen, Scratch ( junior) of werken met google presentaties/ documenten. De kinderen krijgen extra uitleg over deze onderwerpen, zodat zij ook echt specialist worden op dit gebied. De digital leaders helpen andere kinderen, maar ze helpen ook de leerkrachten. Zo werkt een Beebot specialist met de Beebot bij de kleuters en ondersteunt de google documenten specialist de leerkracht bij een les verhalen typen in groep 4. We maken gebruik van de digitale talenten van de kinderen. De kinderen leren hoe je het beste iemand kan helpen en daar ook vervolgens op te reflecteren.

Talentenmiddagen

Waar kinderen vaak erg naar uitkijken, zijn onze talentenmiddagen. In drie periodes schotelen we de kinderen van groepen 5 tot en met 8 tijdens een serie vrijdagmiddagen een keur aan activiteiten voor. Spring in het diepe en ga schaken, dansen of aan grafische vormgeving doen. Wie weet waar je aanleg voor hebt en/of plezier aan beleeft! Je ziet kinderen genieten tijdens deze middagen.

Ben jij een kanjer?

Brede ontwikkeling is meer dan het blootleggen van talent. Het heeft ook te maken met de vorming van je persoonlijkheid. Kun je samenwerken, heb je respect voor je medeleerlingen (en je leerkracht), ben je behulpzaam? Kinderen ontwikkelen dat gedrag niet vanzelf, daarin moet je ze begeleiden.

Wij gebruiken daarvoor de kanjertraining. Een bekende methode in het onderwijs om onderling vertrouwen in de groepen te vergroten. Het belangrijkste doel is dat kinderen positief over zichzelf en de ander leert denken. Ook leren kinderen wat ze kunnen doen in een situatie waarin ze zichzelf onprettig voelen. Een belangrijk hulpmiddel in de kanjerlessen zijn de petjes die onze ‘kanjers’ dragen. Die petjes staan voor gedragskeuzes. Waarom doe je wat je doet en hoe komt dat over op anderen? Kinderen gaan daar serieus mee om. Daar nemen wij onze pet diep voor af!

Engelse les

De wereld is groter dan Wervershoof, groter ook dan Nederland. Bij De Schelp zijn we ons daar sterk van bewust. Vanaf de kleuters geven wij Engelse les, eerst spelenderwijs, later serieuzer. Met deze wereldtaal kunnen kinderen makkelijker hun grenzen verleggen. Ook besteden wij aandacht aan burgerschap. Naast de lessen die zich daarvoor lenen zoals aardrijkskunde en geschiedenis, pakken we ook regelmatig dagelijkse gebeurtenissen aan om met de kinderen te bespreken wat hun standpunt daarin is. Openheid, respect voor elkaars mening en zaken vanuit een ander perspectief kunnen bekijken komen dan aan de orde.