Praktisch

De Schelp telt circa 300 leerlingen. Zij zijn verdeeld over dertien groepen. Het team bestaat uit 34 medewerkers.

Schooltijden 2024 -2025

Op De Schelp draaien de kinderen vanaf schooljaar 24/25 een continue rooster. Zij gaan maandag t/m vrijdag vanaf 8.30 t/m 14.15 naar school.

Pauze/lunchtijd

Groep eten buiten
1/2a – 1/2b – 1/2c 11.55 – 12.25 11.25 – 11.55
3 11.55 – 12.15 11.25 – 11.55
4 – 6 -6/7 – 7 11.50 – 12.10 12.10 – 12.30
5a – 5b – 8a – 8b 12.25 – 12.45 12.45 – 13.05

 

 

 

Vakantie en studiedagen 2024-2025

Wilt u weten wanneer uw kind vrij is? Hieronder ziet u wanneer vakanties, studiedagen en andere vrije dagen gepland zijn.

Vakantie en studiedagen 2023-2024

Wilt u weten wanneer uw kind vrij is? Hieronder ziet u wanneer vakanties, studiedagen en andere vrije dagen gepland zijn.

Richtlijnen verlofaanvraag

Richtlijnen voor verlof aanvraag buiten de schoolvakanties. Na het lezen van deze richtlijnen kunt u evt een formulier voor verlof aanvraag ophalen bij de conciërge of leerkracht. U kunt het weer inleveren bij de directie. U krijgt altijd bericht terug of het verlof dan wel/ niet verleend wordt.

 

Jaargids/informatieboekje nieuwe leerlingen

In onze jaargids en schoolgids krijgt u een goed beeld van onze school. Daarnaast kunnen we ons voorstellen dat ouders die voor het eerst hun kind laten instromen bij de kleuters boordevol – praktische – vragen zitten. Speciaal voor hen hebben we een informatieboekje voor nieuwe leerlingen van groep 1/2 samengesteld. Super handig!

Informatieboekje nieuwe leerlingen

Klachtenregeling

De Schelp staat voor een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over gedrag op onze school, dan kunt u dat – vertrouwelijk – melden bij onze interne contactpersoon Annemiek Kok (e-mail: annemiek.kok@skowf.nl). Hier vindt u de klachtenregeling van SKO West-Friesland.

Kinderopvang

Opvang voor uw zoon of dochter stemt u af op uw eigen situatie als ouders en de behoeften van uw kind. De Schelp werkt samen met BSO Berend Botje, Unikidz en Partou die alle vormen van kinderopvang bieden, voor en na schools.

Passend onderwijs

Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Op elk moment kunnen sommige kinderen verder (of minder ver) zijn dan anderen. Daar hebben wij oog voor. Hoe wij ons onderwijs passend maken voor elk kind, staat in ons schoolondersteuningsplan.

schoolondersteuningsplan

Bewegingsonderwijs

Liefst vier keer per week zijn bij de kleuters de leslokalen leeg. Dan leven zij zich uit in onze eigen gymzaal. De overige groepen gaan twee keer per week naar sportcentrum De Dars. Wij zien bewegen als meer dan een pauze in het onderwijs; het maakt deel uit van het onderwijs. Het leert kinderen de waarde van sportiviteit, teamspirit en samenwerken en het is goed voor hun lichamelijke ontwikkeling. Wie heeft er zin in een potje trefbal of apenkooien? Kom maar op!

Bibliotheek

Als uw kind van lezen houdt, zit hij goed op De Schelp. We hebben een uitgebreide bibliotheek, waar leerlingen twee keer in de week nieuw leesvoer kunnen kiezen. Je krijgt zelfs je eigen bibliotheekpas. Hoe heerlijk is het om je mee te laten voeren naar andere werelden en je fantasie te gebruiken. Een goed boek zorgt voor glinsterende ogen en laat je groeien.

Leerlingenraad

We gaan ons schoolplein vernieuwen. Het moet meer mogelijkheden bieden om buiten bewegen aan leren te verbinden. Maar wat vinden kinderen dan leuk en uitdagend? Daarom is het zo fijn dat we een leerlingenraad hebben. We vragen het gewoon aan hen! Op De Schelp praten we niet alleen ‘over’, maar ook ‘met’ kinderen.

Tussen schoolse opvang

Uw kind heeft de mogelijkheid zijn/ haar lunch tijdens de middagpauze (12.00 uur tot 13.15 uur) op school te gebruiken o.l.v de overblijfouders. U kunt uw kind(eren)aanmelden voor de overblijf door een mail te sturen naar overblijfannie@hotmail.com.

U kunt uw kind(eren) opgeven voor vaste dagen maar ook voor één keer. Wilt u bij de aanmelding voor- en achternaam en groep van uw kind(eren)vermelden. Kinderen die op de lijst van de overblijf staan moeten bij verhindering een dag van te voren afgemeld zijn, bij ziekte mag dit voor 8.30 uur. Er wordt  ‘s morgens gekeken hoeveel kinderen er zich hebben opgegeven en hoeveel overblijfouders er ingezet moeten worden. Indien u uw kind niet voor 8.30 afmeldt wordt er geld in rekening gebracht. Daarnaast willen we u vragen of u de naam van uw kind op de beker en broodtrommel wilt zetten.

Aan het overblijven zijn kosten verbonden. Hiervoor kunt u een overblijfkaart kopen. Een 10 strippenkaart kost 15 euro of 20 strippenkaart voor 30 euro. Voor een losse keer overblijfmiddag betaald u 2 euro. Wij willen u vragen het geld in een plasticzakje in de broodtrommel te doen, graag voorzien van naam. De overblijfkaart blijft in bezit van de overblijfcoördinator. Zij stempelt de overblijfmiddag af. Als de kaart vol is krijgt uw kind deze retour in de broodtrommel zodat u weet wanneer er een nieuwe aangeschaft moet worden. Deze kaart blijft de hele schoolperiode geldig. Mocht uw kind van school gaan en de kaart is nog niet vol, dan krijgt u het openstaande bedrag retour.

De kleuters worden door de overblijfouders opgehaald uit de groep en lopen gezamenlijk naar het lokaal waar zij hun broodje gaan opeten. Na het eten kunnen de kinderen onder toezicht buiten of binnen spelen. Zij mogen het terrein niet verlaten.

Het team van de overblijf bestaat momenteel uit:

Annie van Ophem ( coórdinator), Thécla Sterker, Jenny van Gelderen, Agatha Breg, Afra Koomen, Nera Schouten, Jolanda Weel, Saskia Verlaat,  Annemiek Mol en Marita Jaeqx

 

Schoolgids

In onze schoolgids vindt u handige informatie over onze school. U vindt er tevens informatie over ons onderwijs, ondersteuning, ontwikkelingen en resultaten.

Schoolgids 2023-2024

Fietsgrenzen

In verband met het plaatsen van teveel fietsen op het schoolplein zijn er straten waarvoor geldt dat leerlingen wel of niet op de fiets naar school mogen komen. Op deze foto ziet u binnen welk gebied wij verwachten dat leerlingen naar school lopen. Buiten het roze gekleurde gebied is het toegestaan om op de fiets naar school te komen. Wij begrijpen dat er altijd uitzonderingen zijn waardoor het niet lukt. Toch vragen wij u hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Namens team en directie, hartelijk dank.